Sprogstøtte

For tosprogede kan man til tider få følelsen af, at man ikke helt mestrer begge sprog eller udvikler sig ordentligt sprogligt. Hos Sprogteam tilbyder vi sprogstøtte til dem, der har brug for hjælp til at styrke deres dansk eller deres modersmål. Dette kan for eksempel være nødvendigt for børn, der går i børnehave og skole. Samtidig hjælper sprogstøtte med at bygge broer og skabe bedre relationer mellem mennesker. Det kan for eksempel være mellem børn, deres forældre, pædagoger, lærer, andre børn og så videre. På denne måde bliver kommunikationen og forståelsen langt bedre mellem alle parter.
Her er det ikke kun sproget, der støttes, men også relationerne!