Sundhedsoversættelse
Hvad angår sundhedsoversættelser, kan disse opgaver indbefatte oversættelser af lægeerklæringer, sundhedsrapporter, forskningsrapporter og endda tolkninger indenfor sundhedssektoren. Her er det ekstremt vigtigt, at oversætterne har en baggrund indenfor sundhedsområdet og derfor kan bidrage med deres ekspertise. Samtidig er det også vigtigt, at de er forsigtige med de skrøbelige dokumenter, der kan indeholde personlige og porøse detaljer om kunden, hvorfor tavshedspligt er topprioriteten blandt vores oversættere.
En sundhedsoversættelse skal være trygt for alle!