Teknisk oversættelse
En af de oversættelser, vi tilbyder, er den tekniske oversættelse. Det vil sige, at det omfatter oversættelse af tekster, der bruger terminologi indenfor teknologibranchen. En teknisk oversættelse kan for eksempel være en oversættelse af brugsvejledninger, manualer, rapporter, produktbeskrivelser, sikkerhedsanvisninger og så videre. Oversættelser af denne karakter kræver en vis viden indenfor fagområdet, og hertil kan vi tilbyde tolke, der har den påkrævede ekspertise.
For os bliver intet for teknisk!