Almen tolkning og oversættelse

”Almindelig” tolkning og oversættelse handler som regel om almindelig dagligdags sprogbrug og alment forståelige emner, hvor fagsprog eller kendskab til bestemte terminologier ikke er påkrævet af oversætteren. Vi tilbyder både skriftlige oversættelser, fremmødetolkninger, telefontolkninger og videotolkninger, så oversættelsens eller tolkningens format stiller ikke særlige krav til fagspecifik erfaring. Til gengæld bør oversætteren have et stort ordforråd, gode formuleringsevner, være en rigtig god lytter og have fokus på også at fange underliggende betydninger, som måske bør opklares for at kunne oversætte korrekt.