Teknisk oversættelse

En særlig form for oversættelser, som vi tilbyder, er de tekniske oversættelser. Det omfatter alle typer tekster, der anvender terminologi inden for teknologibranchen. En teknisk oversættelse kan for eksempel være en oversættelse af brugsvejledninger, manualer, rapporter, produktbeskrivelser, sikkerhedsanvisninger, hjemmesider osv. Her kræves, alt efter opgaven, en vis viden inden for teknik overordnet set og evt. også inden for det specifikke fagområde. Viden, der kan komme fra uddannelse, ansættelser eller dyrkning af særlige interesseområder.