Bliv tolk
Hos Sprogteam mangler vi altid nye holdspillere til vores team, da vi tror på, at jo flere vi er, jo stærkere er vi! Vi har altid plads til nye ansatte og søger at udvide vores udvalg af sprog. Tolke- og oversætterarbejde er en glimrende mulighed for at bruge dine kompetencer indenfor sprog og hjælpe andre samtidig med, at du selv bliver klogere på andre kulturer og dialekter. Med jobbet kommer der mange former for opgaver, og her kan du hjælpe med de spidskompetencer, du har indenfor de forskellige services, vi tilbyder.
Sammen kan vi gøre sproget og kommunikationen stærkere.
Samtidig har vi også en række kriterier til vores tolke og oversættere, som skal opfyldes før at vi godkender dem. For os er kvalitet meget vigtigt, og ved vores verificeringssystem sikrer vi os, at vores ansatte lever op til forventningerne og kan udføre deres opgaver på tilfredsstillende vis. Nedenfor har vi listet, hvad vi skal have af informationer, og hvilke krav vi stiller til vores ansatte:

1. Tolken eller oversætteren skal gennemføre en række tests, både mundtligt og skriftligt. Disse er til for at bevise, at personen både mestrer de sprog, som han/hun har anført i deres ansøgning, og at han/hun mestrer det danske sprog flydende. Der må ikke være nogen meningsforstyrrende fejl i de skriftlige tests.

2. Vi forventer, at tolken eller oversætteren har et godt kendskab til det danske samfund og den danske kultur udover den forståelse, personen måtte have af sit hjemlands samfund og kultur.

3. Tidligere erfaring med tolke- eller oversætterarbejde er ikke påkrævet men er en klar fordel at have. Det er dog obligatorisk, at personen har en professionel tilgang til arbejdet, er forberedt på fleksible arbejdstider- og placeringer til tider og er imødekommende og respektabel.

4. Hvis tolken eller oversætteren vil arbejde indenfor specifikke områder såsom sundhed eller jura, er det påkrævet, at personens CV afspejler tidligere og tilstrækkeligt med erfaringer indenfor det ønskede område med henblik på tidligere jobs, uddannelse, hvorvidt personen er politigodkendt osv.

Udover de ovenstående kriterier har vi også nogle generelle retningslinjer for vores ansatte i forbindelse med deres tolke- og oversætterarbejde, som du kan læse mere om HER

Hvis det lyder som noget for dig, må du meget gerne kontakte os eller sende en ansøgning.